Bij Nice fd staat het vertrouwen dat u in mij stelt voorop

Mijn kracht zit vooral in het persoonlijke contact en de flexibiliteit waardoor ik snel en effectief kan reageren

Filosofie

Ik streef ernaar mijn cliënten optimaal van dienst te zijn en werk proactief.
Door goed te luisteren, te kijken welke vraagstukken er spelen en de prestaties van de onderneming goed te volgen, zal ik mijn cliënten soms ongevraagd van advies voorzien. Ik zie dat als mijn “natuurlijke adviesfunctie”.
Dit alles doe ik in een laagdrempelige omgeving en een ontspannen sfeer. Mijn cliënten kunnen altijd contact met mij opnemen voor advies of praktische vragen. Tevens sta ik de ondernemer graag bij als sparringpartner.

Financiële administratie

Een up to date, heldere en overzichtelijke financiële administratie staat garant voor een succesvolle onderneming.
Wanneer u de financiële administratie zelf wilt verzorgen kan ik u daarbij begeleiden. Het is ook mogelijk dat ik de financiële vastlegging volledig verzorg: dit kan zowel bij mij op kantoor als bij u ter plaatse.

Zo kan ik voor u bijvoorbeeld uw kas, bank en/of giro en facturen verwerken en uw aangifte omzetbelasting (digitaal) indienen.

Jaarafsluiting

Om het boekjaar af te sluiten kan ik voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • opstelllen van uw jaarrekening
 • opstellen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting (elektronisch)
 • opstellen van notulen
 • deponeren van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel
 • indienen van bezwaarschriften

Uiteraard bent u verzekerd van advies op maat op momenten dat dit nodig is, ik werk middels een proactieve aanpak.

Periodieke overzichten/ managementrapportages

 • Opstellen van eventuele tussentijdse balans en winst- en verliesrekening
 • Opstellen van managementrapportages

Ook kunt u gebruik maken van het “controllerabonnement”

Eenmaal per maand/kwartaal of per halfjaar kom ik bij u langs tegen een vooraf vastgestelde prijs om uw:

 • administratie op orde te brengen
 • vragen te beantwoorden
 • managementrapportage op te stellen

Interimwerkzaamheden

U kunt mij ook inhuren om tijdelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschapsverlof van uw controller of een van uw medewerk(st)ers,
uw administratie bij te houden en-of periodieke overzichten of managementrapportages op te stellen en te bespreken met de directie.
Door mijn ruime ervaring met diverse financiële pakketten kan ik u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Belastingaangiften

De aangiften worden elektronisch verzonden.

Ik begeleid u met het maken van de juiste keuzes en het kiezen van de juiste strategie om te voorkomen dat u wordt geconfronteerd
met onverwachte zaken.

Uw aangiften zijn bij mij in goede handen en worden tijdig en accuraat naar uw tevredenheid verzorgd.

Hiernaast kan ik ook het volgende voor u betekenen:

 • het verzorgen van zorgtoeslag
 • het verzorgen van kinderopvangtoeslag
 • het controleren van voorlopige en definitieve aanslagen
 • het indienen van bezwaarschriften
 • het voeren van diverse correspondentie
 • het verzorgen/ begeleiden van aangifte erfbelasting

Startersbegeleiding

De start van een eigen bedrijf is vaak een grote stap, waarbij een heleboel geregeld moet worden. Meestal op een totaal ander vlak dan de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Ik sta u daarom graag bij met deskundig advies op onder andere financieel en fiscaal gebied, zodat we samen de start van uw onderneming kunnen realiseren.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • keuze van de rechtsvorm
 • opstellen van een ondernemersplan
 • contacten leggen met banken en informatieverstrekking en-/ of prognoses voor financieringsaanvragen
 • inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • aanvragen van omzetbelasting – en loonbelastingnummer
 • inrichten van de administratie
 • advies inzake af te sluiten verzekeringen
 • advies inzake personeelsaangelegenheden